Crop Curv is een handelsmerk van Viridi Circulair BV.

Viridi Circulair, gevestigd aan de Noordlandseweg 76, 2691 KN te ’s-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Viridi Circulair
Noordlandseweg 76, 2691 KN, ’s-Gravenzande
www.viridi-circulair.com
Marianne Haas is functionaris Gegevensbescherming van Viridi Circulair. Zij is te bereiken via info@viridi-circulair.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Viridi Circulair verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Bedrijfsnaam
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Overige persoonsgegevens die je actief hebt verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders en/ of verzorgers. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is.
We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@viridi-circulair.com. Wij verwijderen dan deze informatie.

Voor het verstrekken van de eerste levering aan uw adres, vindt er een kredietwaardigheidscheck plaats. Dit geschiedt door het Spaanse bedrijf Agrifast. Zonder deze check wordt er niet geleverd door Agrifast. Deze bijzondere persoonsgegevens worden evenals uw andere persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Viridi Circulair verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Je te kunnen e-mailen of bellen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
• Contact hebben over orders of het maken van afspraken
• Het maken en verzenden van facturen
• Het verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

Viridi Circulair neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Viridi Circulair gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: Lokaal opslaan, e-mailprogramma en het boekhoudprogramma Snelstart.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Viridi Circulair bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij je gegevens worden verzameld. We hanteren een bewaartermijn, zolang als Viridi Circulair bestaat.

Delen van persoonsgegevens met derden

Viridi Circulair verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Viridi Circulair maakt alleen gebruik van technische/functionele cookies. De analytische cookies worden gebruikt voor het meten van de locatie en het ip-adres. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Viridi Circulair en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen op de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@viridi-circulair.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), je paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek. Viridi Circulair wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via “deze link”:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Viridi Circulair neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@viridi-circulair.com.

Viridi Circulair,
Noordlandseweg 76,
2691 KN, ’s-Gravenzande
Kvk : 82541744
BTW nr: NL862511847.B01