Over de tomatenteelt

Om te begrijpen waarom ons product De Crop Curv, van toegevoegde waarde is, is het belangrijk inzicht te verkrijgen in de tomatenteelt. Daarom hieronder een korte uiteenzetting.

Een tomatenplant komt in november/december als klein plantje in de kas en wordt op een substraat geplaatst. De tomatenplant zal in de wintermaanden in de kas flink groeien en in januari zullen de eerste trossen aangemaakt zijn, waarna de vruchten uit zullen groeien tot volledige tomaten. Vanaf eind maart zullen dan de eerste tomaten geoogst kunnen worden tot en met eind november. De ‘lege’ tomatenplanten worden in november, na een productieseizoen, uit de kas verwijderd. Tenslotte wordt de kas schoongemaakt en zal de nieuwe teelt in november of december geplaatst worden, waarna de cyclus zich herhaalt.

Het kleine tomatenplantje wordt op een substraat geplaatst met een stokje. Dit stokje zorgt ervoor dat de plant niet omvalt. Als de plant vervolgens iets groter wordt, wordt er een touw van bovenaf vastgebonden aan de plant. Dit touw is op een klos gewikkeld (de ‘hogedraadhaak’) en zorgt ervoor dat de tomatenplant langs het touw omhoog zal groeien. Hier is een menselijke handeling voor nodig; de tomatenstengel wordt verbonden met het touw door het touwtje om de stengel heen te draaien of door middel van een metalen ringetje die voor de verbinding zorgt tussen touw en plantstengel. Deze ring is het Tom-System ringetje.

De tomatenplant toont in januari de eerste trosstelen waar de vruchten aan komen te hangen. Elke trossteel die met te weinig licht in het vroege voorjaar ontwikkeld, zal een steektros gaan worden. Door het vruchtgewicht van de tros, kan de schuin omhoog gegroeide trossteel het gewicht van de tros uiteindelijk niet langer dragen en zal deze knikken. De zogenaamde “kniktros”. Hierbij zal de sapstroom worden onderbroken wat leidt tot slechte uitgroei van de tomaten. Wat inhoudt dat de vroege productie te weinig kilo’s oplevert. Om dit probleem te voorkomen is er jaren geleden een heel eenvoudige oplossing bedacht: door een voorgevormde spalk (plastic ‘trosbeugel’) om de stengel heen te plaatsen, krijgt de stengel de ondersteuning die het nodig heeft, waardoor knikken en doorhangen wordt voorkomen.

In november/december is de oogstperiode van de tomaten voorbij en zullen de planten verwijderd worden om ruimte te maken voor de nieuwe planten. Bij deze opruiming en schoonmaak, ontstaat een afvalstroom van organisch afval welke vervuild is met diverse plastic teeltproducten.

Noodzaak voor duurzame en slimme oplossingen

De afgedragen gewassen aan het einde van de teelt schoon aanleveren zonder plastic vervuiling, wordt ieder jaar belangrijker.

Het uitzeven van plastic resten en snippers is een enorm bewerkelijke en kostbare taak wat we als sector niet meer willen. Maar belangrijker; plastic is milieu-onvriendelijk en willen we daarom bannen uit onze gewassen. Vanuit deze duurzame noodzaak is het idee voor Crop Curv ontstaan.

Een mooie samenwerking

Na jarenlange ervaring in de (glas)tuinbouw (van productontwikkeling en productverbetering tot afvalverwerking) en de kennis van de sector, in combinatie met technische kennis, is een mooie samenwerking tussen twee Nederlandse ondernemers ontstaan.

Viridi Circulair is het bedrijf achter het product Crop Curv en houdt zich bezig met duurzame oplossingen voor de (glas)tuinbouw sector. Zo hebben de oprichters van Viridi Circulair ook bijgedragen aan het metalen ring-systeem ‘The Tom-System’ en werken ze dagelijks met onder andere biologisch afbreekbaar touw. Deze oplossingen zijn niet alleen voor de tomatenteelt van toepassing, maar ook voor de komkommer-, paprika- en aubergineteelt.

Tom-System

Als alternatief voor de plastic tomatenclips, is de ‘Tom-System’ op de markt gekomen. De Tom-System is een bindsysteem waarmee het gewas door middel van metalen ringen aan het touw wordt bevestigd. Dit gebeurt middels een speciaal ontwikkelde tang waarmee een stalen kram om het touwtje en de stengel wordt geklemd, zónder de stengel te beknellen. Doordat de ringetjes van metaal zijn, kunnen deze eenvoudig door een magneet uit het afval gescheiden worden.

Hoge draad haak

Wij zijn leverancier van hoge draad haken met specialisme in de 26cm haak, die wij 7 jaar terug zelf hebben ontwikkeld. Tevens zijn we specialist in het leveren van haken met bio-touw, waarin we ook veel praktijk-ervaring hebben.

Bio-touw

Om een betere composteerbare afvalstroom te creëren is ook het touw waaraan de plant zichzelf omhoog werkt, van belang. Om uitval te voorkomen, worden veel bio-touwsoorten gemeden, terwijl de afvalverwerker juist alle belang heeft bij biologisch afbreekbaar touw. Met het gebruik van de Tom-System worden deze mindere touweigenschappen ondervangen, dus is het inzetten van goed composteerbaar biologisch touw geen verdere belemmering.